I COPA MOTILONA DE KARATE DO

Kumite

« Home


KU1A Kumite 8-9 years M Principiante
KU2A Kumite 8-9 years M Intermedio
KU3A Kumite 8-9 years M Avanzado
KU3A Kumite 8-9 years F 10–5.kyu
  • Kumite 8-9 years F Intermedio
  • Kumite 8-9 years F Principiante
KU6A Kumite 8-9 years F Avanzado
KU01 Kumite Pre-infantil M -144cm
KU02 Kumite Pre-infantil M +144cm
KU03 Kumite 10-11 years F All Heights
  • Kumite Pre-infantil F +144cm
  • Kumite Pre-infantil F -144cm
KU05 Kumite Infantil M -40kg
KU06 Kumite Infantil M -45kg
KU07 Kumite 12-13 years M 45.3-55.2kg
  • Kumite Infantil M -55kg
  • Kumite Infantil M -50kg
KU09 Kumite Infantil M +55kg
KU10 Kumite 12-13 years F -47.2kg
  • Kumite Infantil F -47kg
  • Kumite Infantil F -42kg
KU12 Kumite Infantil F +47kg
KU13 KUMITE CADETE MASCULINO -52 KG