Kyokushin Challenge 2022

Kumite

« Home


kumite bez kontaktu 0-5 lat chłopcy
kumite bez kontaktu 0-5 lat dziewczyny
kumite bez kontaktu 6 lat chłopcy
kumite bez kontaktu 6 lat dziewczyny
kumite bez kontaktu 7-8 lat chłopcy
kumite bez kontaktu 7-8 lat dziewczyny
Kumite 8 lat chłopcy -30.0kg
Kumite 8 lat chłopcy +30.1kg
Kumite 8 lat dziewczęta -30.0kg
Kumite 8 lat dziewczęta +30.1kg
Kumite bez kontaktu 8 lat
  • Kumite bez kontaktu 8 lat dziewczęta
  • Kumite bez kontaktu 8 lat chłopcy
Kumite 9 lat chłopcy -30.0kg
Kumite lat 9 chłopcy +30.1kg
Kumite 9 lat dziewczęta -30.0kg
Kumite 9 lat dziewczęta +30.1kg