Square logo

GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC LỨA TUỔI TAEKWONDO TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ 18 NĂM 2018

Registration is by invitation only.
Hosted by:

Phu Yen Taekwondo Association
minhnhi95@gmail.com
01694106977


Registration deadline:

Wed Jul 18, 2018 23:59 +07 7 months ago

 

Le Trung Kien Arena

98 Duy Tân, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Vietnam