Luiperds Development Championships

Shobu Nihon Kumite

« Home


3. Shobu Nihon Kumite 4-5 years M 10–7.kyu
Shobu Nihon Kumite 4-5 years M 6–4.kyu
Shobu Nihon Kumite 4-5 years M 3.kyu+
Shobu Nihon Kumite 4-5 years F 10–7.kyu
Shobu Nihon Kumite 4-5 years F 6–4.kyu
Shobu Nihon Kumite 4-5 years F 3.kyu+
4. Shobu Nihon Kumite 6-7 years M 10–7.kyu
Shobu Nihon Kumite 6-7 years M 6–4.kyu
Shobu Nihon Kumite 6-7 years M 3.kyu+
8. Shobu Nihon Kumite 6-7 years F 10–7.kyu
Shobu Nihon Kumite 6-7 years F 6–4.kyu
Shobu Nihon Kumite 6-7 years F 3.kyu+
9. Shobu Nihon Kumite 8-9 years M 10–7.kyu
12. Shobu Nihon Kumite 7-9 years M 6-4 .kyu
Shobu Nihon Kumite 8-9 years M 3.kyu+