CAMPEONATO NACIONAL KEN KYU KAI 2020

Kata

« Home


Kata 5 M Principiante
Kata 5 M Avanzado
Kata 5 F Principiante
Kata 5 F Avanzado
Kata 6-7 M Principiante
Kata 6-7 M Avanzado
Kata 6-7 F Principiante
Kata 6-7 F Avanzado
Kata 8-9 M Principiante
Kata 8-9 M Avanzado
Kata 8-9 F Principiante
Kata 8-9 F Avanzado
Kata 10-11 M Principiante
Kata 10-11 M Avanzado
Kata 10-11 F Principiante