2020 European Open ITF Taekwon-Do Championships

Sparring

« Home


Sparring 6-9 years M 6–5.gup -131.0cm
Sparring 6-9 years M 6–5.gup 131.1-140.9cm
Sparring 6-9 years M 6–5.gup 141.0-150.9cm
Sparring 6-9 years M 6–5.gup +151.0cm
Sparring 6-9 years F 6–5.gup -131.0cm
Sparring 6-9 years F 6–5.gup 131.1-140.9cm
Sparring 6-9 years F 6–5.gup 141.0-150.9cm
Sparring 6-9 years F 6–5.gup +151.0cm
Sparring 6-9 years M 4–3.gup -131.0cm
Sparring 6-9 years M 4–3.gup 131.1-140.9cm
Sparring 6-9 years M 4–3.gup 141.0-150.9cm
Sparring 6-9 years M 4–3.gup +151.0cm
Sparring 6-9 years F 4–3.gup -131.0cm
Sparring 6-9 years F 4–3.gup 131.1-140.9cm
Sparring 6-9 years F 4–3.gup 141.0-150.9cm