Square logo

1st North Chennai Inter Dojo Invitational Karate Championship -2018